Thiết bị đo lường quang học, đo lường cơ khí, kiểm soát chất lượng cho các ngành công nghệ cao